יש לכם שאלות? התקשרו אלינו:  050-2320222 המייל שלנו:  office@bal-eng.com
חיוג מהירצור קשר

פרופיל החברה

פרופיל חברה

B.A.L חברה לניהול ופיקוח פרויקטי מגורים משרדים לוגיסטיקה תעשייה ותשתיות 

חברה לניהול פרויקטים בתחומי הבניה והתשתית אשר חרטה על דיגלה עקרונות השירות האישי, נאמנות, יושר אישי, מקצועיות וחתירה ללא פשרות להצלחת הפרויקטים שבטיפולה. החברה מעניקה שירותים ליזמים הן במגזר הפרטי והן במגזר הציבורי, בכל תחומי ההנדסה: מבני ציבור, מבני מגורים, משרדים, תשתיות, פיתוח וכדומה.

הפרויקטים בטיפולנו זוכים להתייחסות מקיפה מדוקדקת ועניינית תוך ירידה לפרטים בכל הרמות ובכל השלבים. לאחר ניסיון רב שנים בכל תחומי הניהול והביצוע בפרויקטים מובילים בענף הבניה והתשתית החלטנו לשנות את פני תורת ניהול הפרויקטים. לא עוד ניהול תכנון אינטרנטי בלבד – אלא לווי שוטף וצמוד של יועצים תוך ירידה לפרטי התכנון בכל הדיסציפלינות ומעקב אחר בעיות בטרם התהוותן או מיד עם הופעתן ON LINE. בישיבות תכנון קבועות ושוטפות, צורת ניהול זו מקטינה את האפשרות לטעויות, משפרת את התכנון (פונקציונאלית וכלכלית) וכן משפרת את המעקב התקציבי תוך עמידה בלוח הזמנים. כל זה מאפשר ביצוע חלק יותר, מהיר יותר וכלכלי יותר של הפרויקט. 

שיטת העבודה:
גיבוש צוות הכולל את נציג היזם, צוות היועצים ובהמשך הקבלנים. תאום והובלת הפרויקט תוך גיוס הצוות לתרומה מקסימלית, עבודה משותפת ועמידה ביעדים. 

בשלב הביצוע מגויסים הקבלנים, ובין אם זהו קבלן ראשי או קבלני משנה רבים, כולם מחויבים להצלחת הפרויקט. מחויבות זו מושגת בשיטת החתימה על חוזים וכן במהלך העבודה הצמוד עם מנהל הפרויקט ונציג היזם. 

השירותים הניתנים ע"י החברה: 

 • כדאיות לפרויקט
 • הכנת דו"ח אפס
 • טיפול מול רשויות
 • התקשרויות עם היועצים השונים
 • ניהול התכנון מול היועצים
 • קביעת לוחות זמנים לתכנון ומעקב
 • בקרה על הכנת המכרזים והפצתם
 • בחירת הקבלנים
 • פיקוח צמוד על עבודות הקבלן
 • בקרת איכות
 • ניהול לוח הזמנים בפרויקט
 • בקרה תקציבית
 • ניהול הפיקוח העליון
 • מסירת הפרויקט למזמין וללקוחות
 • לווי אישור האכלוס ברשויות
 • בדיקת חשבונות סופיים של הקבלנים
 • ניהול מו"מ לגבי חריגים ואישורם
 • לווי מלא במהלך שנת הבדק. 
 • השירותים מותאמים באופן אישי לכל יזם ו/או פרויקט. 

לווי הפרויקט נעשה באופן אישי ע"י בעל החברה - מנכ"ל ובעלים, מהנדס ליאור בן ארצי
כולל, בקרה על השלבים השונים בעבודה, ושמירה על האינטרסים של היזם. 

במהלך העבודות מועברים ליזם דוחות חודשיים שוטפים הכוללים:

 • מידע על התקדמות הפרויקט, לוח זמנים, תקציב, נושאים בטיפול, ובעיות מיוחדות.